Начало

ВАЖНО: от началото на м. януари 2013 год. болничната телефонна централа премина изцяло към автоматичн режим! За свързване с вътрешен пост, след номера на АТЦ е необходимо да наберете вътрешния. Всички вътрешни номера можете да видите в телефонният указател, публикуван в секция "Контакти". За евентулно възникнали проблеми, свързани с пълното настройване на апаратурата, молим да ни извините!

Добре дошли в нашият сайт !

„МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар е лечебно заведение, в което се лекуват пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, пациенти нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние. Провежда се модерна физикална терапия, както и моторна и психична рехабилитация. Част от специализираните клинико-лабораторни, функционално-диагностични и клинични изследвания, изискващи консултации със специалисти от други незастъпени в болницата специалности или апаратура, с които болницата не разполага, се извършват от други изпълнители на болнична и извънболнична медицинска помощ на основание на сключени договори.

Болницата разполага с приемно-диагностични кабинети, модерна клинична и микробиолигична лаборатория, отделение за образна диагностика, 65 легла за активно лечение и 5 легла за долекуване и продължително лечение.

Привлечените през последните години добри специалисти, високото ниво на обслужване, закупената нова медицинска апаратура, както и направените подобрения на материалната база превръщат „МБАЛ Д-р Добри Беров” Нови пазар в предпочитано място за лечение.

Фотоимпресия