Леглова база

Легловата база по отделения в стационарния блок на лечебното заведение е следната:

Вътрешно отделение – ІІ-ро ниво - 13 легла
в т.ч.: - кардиологични- 5 легла
-гастроентерологични- 2 легла
-ендокринологични- 2 легла
-легла за изолация- 2 легла
-интензивни- 2 легла
-сектор за неинвазивна функц. диагн. на ССС
-учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет
ОАИЛ – І-во ниво- 6 легла
Детско отделение - І-во ниво- 10 легла
в това число: - легла за изолация- 2 легла
- легла за интензивно лечение- 2 легла
Хирургично отделение – ІІ-ро ниво- 9 легла
в това число: - легла за урология- 2 легла
- легла за изолация- 2 легла
- кабинет по ендоскопска диагностика
(Към отделението има обособена операционна зона в която са разкрити асептична и септична операционни зали, оборудвани съгласно медицинския стандарт по хирургия и зала за урологични операции)
Неврологично отделение – ІI-ро ниво- 13 легла
в това число: - легла за изолация - 2 легла
- легла за интензивно лечение- 2 легла
Отделение за физикална и рехабилитационна медицина – ІI-ро ниво- 10 легла
от които за рехабилитация на неврологично болни- 5 легла
за рехабилитация на вътрешно болни- 1 легла
за рехабилитация на хирургично болни- 1 легла
Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтичен профил- 5 легла