Старата поликлиника, действала до 1983 год. и известна като къщата на Хачо Бояджиев

photo6.jpg