Момент от първата копка на новата болница - 21.01.1976 год.

photo9.jpg