Отделение по физикална терапия и рехабилитация

Полина Христова

д-р Полина Жечкова Христова

Началник Отделение за физикална терапия и рехабилитация

специалност:

Физикалнна и рехабилитационна медицина

Румен Добрев

д-р Румен Радославов Добрев - Тактаков

лекар

специалност:

Людмила Симеонова Недялкова

старши рехабилитатор

Емил Бойков Пенев

рехабилитатор