Трудово - еспертна лекарска комисия

д-р Соня Бориславова Вълкова

Началник Отделение за физикална терапия и рехабилитация

председател ТЕЛК

специалности:

Вътрешни болести

правоспособност:

Бронхология

д-р Алекси Кръстев Алексиев

член на ТЕЛК

специалности:

Неврология

д-р Димитър Иванов Чакъров

член на ТЕЛК

специалност:

Хирургия

Милена Стефанова Димитрова

сътрудник "Социални дейности" - медицинска сестра