Първата болница на Нови пазар строена през 1913 год., намираща се на ул. "Цар Освбодител"

photo2.jpg