Държавен вестник бр. 161 от 15 юли 1947 год. Обнародвано е решение за сформиране на "Народна кооперативна болница" в гр. Нови пазар

photo4.jpg