100 годишен юбилей. Поздравителен адрес от министъра на здравеопазването