Телефонен указател - стационарни телефони. Поликлиника

ВАЖНО: от началото на м. януари 2013 год. болничаната телефонна централа премина изцяло към автоматичен режим! За свързване с вътрешен пост, след номера на АТЦ е необходимо да наберете вътрешния. Всички вътрешни номера можете да видите в телефонният указател, публикуван в секция "Контакти". За евентулно възникнали проблеми, свързани с пълното настройване на апаратурата, молим да ни извините!

Телефонна централа

  0537 2-42-61
  0537 2-42-62

Важни телефонни номера

Управител на болницата 0537 2-20-92
Факс 0537 2-22-08
Спешна медицинска помощ 0537 2-57-05
Спешна медицинска помощ - национална линия 112
ТЕЛК 0878871648
Приемен кабинет 0878871659

Поликлиника. Извънболнична медицинска помощ:

Пояснение: За да можете да набирате директно вътрешните номера, Вашият телефонен апарат следва да бъде настроен на тонален режим!